STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Parzęczewie
  ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew
  tel. (042) 718-60-95, (042) 718-60-47


  Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy przyznanych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA".

  Gminne Centrum Informacji w Parzęczewie świadczy usługi od lipca 2005 r. przez 6 dni w tygodniu
  od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 20.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych w zakresie ksero,wysyłania faksów, drukowania,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Parzęczew
  , powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !