STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji w Parzęczewie
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. (042) 718-60-95, (042) 718-60-47Powstanie Gminnego Centrum Informacji dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA"